Šilainiai [Paris] Project

14 July 2017, Kaunas, Lithuania

ŠILAINIAI [Paris] PROJECT

Paris3

DĖL BASTILIJOS DIENOS

Mes, Šilainių Projekto laisvieji menininkai ir mąstytojai,
Atviro komunikacijos lauko inžinieriai,
Vedami išsivadavimo iš erdvės
į atvirus komunalinius kiemus,
Skelbiame,
jog Bastilijos šturmas yra būtinas ir neišvengiamas.
Paryžius bus išvaduotas
nuo sovietinio blokinio absoliuto,
ir sukils į artistinę kovą prieš miegančius milžinus.
Maištaujanti kūryba nuspalvins pilkumas ir niūrastis,
žaismas tokios bendrystės ir beprotystės
niekada nebus nugalėtas įpročio ir kasdienybės!

Viva la resistance!

Šilainių mikrorajonas, 2017m. liepos mėnesis.

Įvykio vieta. – PARIS / CITADELLE NO. 8

Dar 1862m. žemėlapyje pažymėta Paryžiaus karčema ir kaimas / dingusi ir tik keleto senbuvių atmintyje išlikęs pavadinimas. Išnykęs blokinio absoliuto šešėlyje.
Citadelė / aštuntas fortas ant Milikonių kalvos,
1900m. – 1914m. Pirmas pasaulinis karas / apleistas / ir neapgintas. Taikus ir laisvas / kūrybinės rezistencijos fortas – anuomet tik vienintelis sprogimas, atsitraukiančios caro kariuomenės, susprogdinęs parako sandėlį ir sugadinęs vandens drenavimo sistemą.
Neapsemtos liko tik kareivinės;
Pirmas cementas Šilainiuose.
Pirma elektros lemputė.
Pirmas požemis.

Linkuvos dvaras – Napoleono kariuomenė
Caro kariuomenė Link- Ten.

Rezistencijos ir revoliucijos forma.

Pirma. Manifestas.
Antra. Vėliava.
Trečia. Įsitvirtinimas.

Bastilijos griuvėsiai panaudojami naujoms rezistencijos formoms – kūrybinei laisvei reikia autonomijos ir paslapties. Slėptuvės ir Viešumos. Manifestui nereikia sienų. Menui reikia.
Kartais net požemio. Akustinės erdvės. Smalsuolio ir įsibrovėlio.
Kažkokioje neįprastoje erdvėje.
Įpročio įveika.
Suplevėsavus vėliavai, šalia blokinio absoliuto,
Citadelės požemiuose
Rezistuojanti kūryba.
Nuolatos šalia.
Miegamojo erdvės.

O juk šios kareivinės ir buvo skirtos miegojimui – saugumui / prieglobščiui.
„Netrukdykite sapnuoti“ – šaukia rezistentas.

Silainiai_Project_Map

Už nuotraukas ačiū ‘Aš esu Kaunietis’.

Advertisements