Press

< Žemiau – Lietuviškai >

Press Release, October 2017

International residency “Šilainiai Project Invites to Artist Talks in Kaunas

 

On 2nd October, Monday at 6 pm the “Tea With the Artist” event at Šilainiai Public libary (Baltų av. 81) will introduce Tadas Šimkus – the participant of this year’s „Šilainiai Project” residency. For him, Šilainiai is his native micro-district where even his first street art piece can be found. The latest big scale mural will appear on a transformer station there as an embodiment of the urban jungle idea, accomplished with the participation of the local pupils.

 

„Šilainiai Project” is one of few continuous cultural projects in Kaunas that step out of the city centre and collaborate closely with the local community. Built the last in the Soviet times in Kaunas, this micro-district has several projects by Evelina Šimkutė dedicated to it, including the residency that has invited Lithuanian and foreign artists for the second time. From July till November the artists are staying with the locals for several weeks to carry out temporal or longterm interventions into the everyday fabric of Šilainiai to join the global and local contexts. This year, the participants of this creative platform are Lahestan (Aleksander Haugen) (Norway), Shota Kotake (Japan), Tadas Šimkus (Šilainiai) and Katrina Brown (Netherlands/UK).

 

On 16th October at 6 pm, the “Tea With the Artist” will invite Japanese Shota Kotake who came to Šilainiai from Ireland where he currently resides. The artist is visiting Kaunas for the second time, as the first one was for a quick get-to-know with Šilainiai. For an extended meeting, he chooses a dialog with the locals that will be transferred to drawing. His colorful and playful creative work and its manifesto of “Art For People, Not Art for Art’s Sake” could be recognized at the festival “nowJapan 2016” in Vilnius. During the residency (2-18th October), Shota Kotake will be seen working in various open spaces of Šilainiai and the Šilainiai library.

 

On 9th November at 6 pm, Šilainiai library will host the latest arrival Katrina Brown, the interdisciplinary choreographer active for more than 20 years who uses various artistic media. During the residency she will enact her body which will investigate the architectural and social surroundings through the repetitive movements and the act of drawing.

 

Early resident Lahestan (Aleksander Haugen) from Norway presented an improvised electro-acoustic sound performance at Kaunas VIII Fort in July.

 

24 November – 8 December, the residents’ ideas for Šilainiai will relocate to the city centre for a while, to a group exhibition at VMU art gallery 101 (Exhibition opening 24 November 6 pm). By the end of this year, a live dialog with the project will take place in London.

 

“Šilainiai Project” residency is partly funded by Lithuanian Council for Culture. Partner Šilainiai section of Kaunas Vincas Kudirka public library. More information: silainiai@outlook.com, www.silainiaiproject.com.

 

Pranešimas spaudai, spalis 2017

Tarptautinė „Šilainiai Project rezidencija kviečia susitikti su menininkais Kaune

 

Spalio 2 d., pirmadienį, 18 val. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinyje (Baltų pr. 81) įvyks „Arbata su menininku” – susitikimas su Tadu Šimkumi, šių metų „Šilainiai Project” rezidencijos dalyviu. Jam Šilainiai yra gimtasis mikrorajonas, kuriame galima atrasti net ir pirmajį jo gatvės meno piešinį. Naujausiu šio gimtojo rezidento didelės apimties kūriniu taps ant vietinės mokyklos transformatorinės įgyvendinta idėja – betono džiunglių temos improvizacija, atliekama kartu su vietos mokiniais.

 

„Šilainiai Project” – vienas iš nedaugelio tęstinių kultūrinių projektų Kaune, peržengiančių miesto centro ribas ir glaudžiai gyvenančių su vietos bendruomene. Paskutiniam sovietmečiu Kaune statytam mikrorajonui skirta ne viena Evelinos Šimkutės vedamo projekto dalis, viena jų – menininkų rezidencija, jau antrus metus sukvietusi Lietuvos ir užsienio kūrėjus. Liepos – lapkričio mėnesiais po kelias savaites pas vietos gyventojus apsistoję menininkai rengia laikinas ar ilgaamžes intervencijas įprastoje Šilainių aplinkoje, ieškant galimybių suvešėti globalius ir vietinius kontekstus jungiančioms idėjoms. Šiemet šioje kūrybinėje platformoje dalyvauja Lahestan (Aleksander Haugen) (Norvegija), Shota Kotake (Japonija), Tadas Šimkus (Šilainiai) ir Katrina Brown (Nyderlandų karalystė/Jungtinė Karalystė).

 

Spalio 16 d., 18 val. „Arbata su menininkais” pakvies japoną Shota Kotake, į Šilainius atvykusį iš Airijos. Menininkas Kaune lankosi jau antrąjį kartą, pirmąjį paskyręs trumpam susitikimui su Šilainiais. Gilesnei pažinčiai, kūrėjas renkasi dialogą su šilainiškiais ir šilainiškėmis, kurio patirtis ketina perteikti jam artimiausia priemone – piešiniu. Jo ryškiaspalvę žaismingą kūrybą galėjo išvysti festivalio „nowJapan 2016” lankytojai Vilniuje, kurioje atsispindi menininko manifestas „Menas žmonėms, o ne menas – menui”. Rezidencijos metu (spalio 2–18d.) besidarbuojantį Shota Kotake bus galima sutikti įvairiose atvirose Šilainių vietose bei Šilainių bibliotekoje.

 

Lapkričio 9 d., 18 val., bibliotekoje Šilainiuose įvyks susitikimas su vėliausiai atvyksiančia Katrina Brown – daugiau nei dvidešimt metų aktyvia tarpdisciplinine choreografe, naudojančia skirtingas menines priemones. Rezidencijos metu ji ketina pasitelkti savo kūną – kuris per pasikartojančius judesius ir piešimo veiksmą tirs supančią architektūrinę ir socialinę aplinką.

 

Dar liepos mėnesį Kaune rezidavusio Lahestan (Aleksander Haugen) iš Norvegijos kūryba suskambėjo improvizuotu elektro-akustiniu garsu VIII-ajame Kauno forte.

 

Rezidentų idėjos Šilainiams lapkričio 24 – gruodžio 8 d. išsikels į miesto centrą – kūrybinius projekto rezultatus bus galima apžiūrėti parodoje VDU menų galerijoje 101 (Parodos atidarymas lapkričio 24 d. 18 val.) O šių metų pabaigoje gyvą dialogą su projektu galės užmegzti Londono gyventojai ir svečiai.

 

„Šilainiai Project” rezidenciją iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba. Partneris Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinys. Daugiau informacijos: silainiai@outlook.com, www.silainiaiproject.com.

 

 

Images available for press publishing/ Nuotraukos publikavimui:

Shota Self Portrait July 2017 25Self portrait – Shota Kotake, 2017

nowJapan 16 - SvarasSvaras – Shota Kotake, 2016

Remember River BoyneRemember River Boyne – Shota Kotake, 2014

View large size images and download:

Shota Kotake

Katrina Brown

Aleksander Haugen (photo by Donatas Stankevičius) and Tadas Šimkus (photo by Eitvydas Kinaitis)

 

 

Advertisements